סרטונים

הרצאה של יוסי אטיה מנהל מרכז בראשית בנושא התמכרות לתרופות מרשם

רופאי מרכז גמילה בראשית באירוע 5 שנים למרכז

מפגש בוגרים נקיים

סרטונים נוספים

מאסיר מכור למדריך במכון גמילה